Media

Guide books

 1. Lonely Planet. Click here to see PDF version
 2. Viet Nam Le Guide du Routard. Click here to see PDF version
 3. Luxe guide. Click here to see PDF version
 4. Germany Guide Book. Click here to see PDF version
 5. Trotter Vietnam. Click here to see PDF version
 6. Insight Guide Vietnam. Click here to see PDF version
 7. Insight Guide Vietnam. Click here to see PDF version

Newspapers

 1. “Reviving Hang Trong”, Heritage Magazine, May & June 2006. Click here to see PDF version
 2. “Precious links to the Past”, Heritage Fashion Magazine, Dec 2005 – Jan 2006. Click here to see PDF version
 3. “L’ecole de Hang Trong exposee a Hanoi”, Le Courrier du Vietnam Magazine, Mars 2006. Click here to see PDF version
 4. “Art without pretension”, Outlook Magazine, May 2006. Click here to see PDF version
 5. “The Collector”, Vietnam Pathfinder Magazine, December 2005. Click here to see PDF version
 6. “Ancient ritual paintings go on display”, Viet Nam News, Mar 8, 2006. Click here to see PDF version

Articles in English-Language on the Internet

1, “Shaman Art of Vietnam” Exhibition in East West Center.
http://www.eastwestcenter.org/events/east-west-center-events/?class_call=view&conf_ID=1078

2, “Cooperation: the mother of preservation”
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-5402411/Cooperation-the-mother-of-preservation.html

3, “Water puppets splash down at museum”
http://www.tourism.hochiminhcity.gov.vn/english/thongtin/tintuc_action.php?detail_news_id=44&news_id=12¤t_page=1

4, “Searching for guns”
http://kyotoreviewsea.org/Issue_10/sunlaichen_eng.html

Articles in Vietnamese-Language Magazines and Journals

 1. “Cách nhìn mới về văn hoá các dân tộc Việt Nam”, An ninh thủ đô, Mar 3, 2006. Click here to see PDF version
  “Đắm chìm trong hồn Việt”, An ninh thủ đô, June 10, 2006. Click here to see PDF version
 2. “Niềm đam mê kỳ lạ”, Đại đoàn kết cuối tuần, No 516, July 30, 2006. Click here to see PDF version
 3. “54Traditions – Nơi hội tụ tinh hoa dân tộc”, Truyền hình Hà Nội, No 34, April 2007. Click here to see PDF version
 4. “Tôi đã hiểu hơn văn hoá Việt Nam”, Báo ảnh Việt Nam, No 584, August 2007. Click here to see PDF version
 5. “Mình không giữ làm của riêng”, Du lịch, No 12, March 20, 2006. Click here to see PDF version
 6. “Hành trình của cô gái Việt và một người Mĩ”, Văn hoá xã hội, March 6, 2006. Click here to see PDF version

Articles in Vietnamese-Language on the Internet

1, “Tranh thờ Hàng Trống”.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126282&ChannelID=10

2, “Một người Mỹ và 5000 hiện vật lưu lạc”.
http://vietbao.vn/Van-hoa/Mot-nguoi-My-va-5.000-hien-vat-luu-lac/20033648/181/
http://vietnamnet.vn/service/printversion.vnn?article_id=130108

3, “Triển lãm tranh thờ Hàng Trống: Sự cộng sinh của tâm linh”
http://vietbao.vn/Van-hoa/Trien-lam-Tranh-tho-Hang-Trong-Su-cong-sinh-cua-tam-linh/40126282/181/
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126282&ChannelID=10

4, “Triển lãm tranh thờ của các dân tộc thiểu số phía Bắc”
http://vovnews.vn/Home/Trien-lam-tranh-tho-cua-cac-dan-toc-thieu-so-phia-Bac/20066/34197.vov

5, “Khai mạc triển lãm tranh thờ các dân tộc thiểu số phía bắc”
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=140240&ChannelID=10

6, “Bảo tàng của Mark”
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=22012&ChannelID=124

7, “Di sản văn hóa và thế hệ trẻ: Cô gái Hà Nội với bộ sưu tập một vạn bức tranh thờ”
http://www.cinet.gov.vn/?ctl=usc_NewsViewsdetail&zoneid=76&rootId=4&newsid=11410

8, “Đi tìm giá trị văn hoá của hiện vật trôi nổi trên thị trường”
http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2003/12/40312/

9. “Nhà sưu tập Nguyễn Thị Nhung: Giữ vẻ đẹp cho đồng bào thiểu số”
http://www.tgvn.com.vn/printContent.aspx?ID=207

10. “Độc đáo tranh thờ Hàng Trống”
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/78507/

11. “Tôi đã hiểu hơn văn hoá Việt Nam”
http://vietnam.vnanet.vn/Internet/DesktopModules/BaoAnh/Print/Print.aspx?ID_Cat=3&ID_NEWS=5765&language=vi-VN&number=8&year=2007

12. “Cô sinh viên mê sưu tầm các hiện vật thiểu số”
http://www.vnagency.com.vn/pPrint.aspx?itemid=235110

13. “Từ yêu thích thành đam mê”
http://www.nld.com.vn/152986P0C1020/tu-yeu-thich-thanh-dam-me.htm

14. “Nhà sưu tập Nguyễn Thị Nhung: Tìm việc làm, được… thú chơi”
http://www.vtc.vn/20nam/vanhoa/2715/index.htm

15. “Gốm Bát Tràng – sự mộc mạc quyến rũ”
http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/184829/Default.aspx

16. Trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Hiện vật văn hóa “chết” tái sinh
http://vietnamnet.vn/service/printversion.vnn?article_id=171773